30 NAPOS VISSZAVÁSÁRLÁSI GARANCIA ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

  1. A 30 napos visszavásárlási garancia a termék a vásárló általi átvételétől számított 30., azaz harmincadik napig áll fenn, a Vásárlónak a Terméket legkésőbb a Termék átvételét követő 30., azaz harmincadik napig kell eljuttatnia a Dog Puppies Kft. által megadott postacímre. (lásd: Bolt Információ vagy Kapcsolat menüpont alatt)
  2. A 30 napos garancia kizárólag természetes személy Vásárlóra vonatkozik.
  3. A 30 napos garancia kizárólag azokra a Termékekre vonatkozik, amelyek csomagolása bontatlan és sérüléstől mentes, a Termék sértetlen és a Terméket a Vásárló nem használta.
  4. A 30 napos visszavásárlási garancia nem vonatkozik azon Termék visszavételére, amelynek az 1. pontban foglalt határidőn túl és/vagy nem a 2. pontban foglalt Vásárló által és/vagy a 3. pontban foglaltaknak nem megfelelő Termék és/vagy az egyértelműen a Vásárlónak vagy harmadik személynek felróhatóan keletkezett hiba, hiány vagy sérülés, és így a Dog Puppies Bt jogosult megtagadni a termék visszavásárlását.
  5. A Termék a Dog Puppies Bt-hez történő eljuttatásának költségei a Vásárlót terhelik.
  6. A 30 napos garancia tartalma: ha fennállnak a jelen Általános Feltételekben foglalt feltételek, a Vásárló a Termék vételárával megegyező összegű vásárlási utalványt kap elektronikusan, az általa a Termék vásárlásakor megadott e-mail címre. A Termék a Dog Puppies Bt általi átvételt követő 30, azaz harminc napon belül.
  7. A Vásárló jogosult az utalványt 1 éven belül felhasználni, az utalványban szereplő összeg erejéig, a web áruházban található terméket vagy termékeket vásárolni. Ha a Vásárló az Utalványban szereplő összegnél magasabb vételárú terméket vagy termékeket vásárol, a különbözetet köteles megfizetni az Dog Puppies Bt-nek. Az Érvényességi időn belül egészben vagy részben fel nem használt Utalvány az Érvényességi időn túl nem használható fel, az Utalványon szerepelt és egészben vagy részben fel nem használt összeg készpénzre vagy másra nem váltható.
  8. A Vásárló az Utalványt harmadik személyre nem ruházhatja át.
  9. A 30 napos visszavásárlási garancia nem érinti a Vásárlónak a jogszabályok alapján biztosított 14 napos elállási jogát.

*